Học PHP

Gửi mail bằng PHPMailer class

Gửi mail bằng PHPMailer class

30-10-2011 Hàm mail() trong PHP thường bị cấm trên các host (Đặt biệt là host ở Việt Nam) vì người quản lý host sợ chúng ta dùng nó để spam mail. PHPmailer là thư viện giúp chúng ta gửi mail ở bất kỳ hosting nào, Gửi kèm file attack, gửi BCC, gửi CC...
Phần quyền user trong ứng dụng web PHP - MySQL

Phần quyền user trong ứng dụng web PHP - MySQL

30-10-2011 Sau đây là bài hướng dẫn các bước phân quyền cho users khi thiết kế website PHP - MySql
Tạo watermark bằng PHP với GD lib

Tạo watermark bằng PHP với GD lib

15-10-2011 Watermark là hình, chữ được in chìm trên tấm ảnh. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo watermark một cách tự động từ ảnh gốc của mình. Bạn cần có PHP và GD.
Code đếm số người truy cập website bằng PHP

Code đếm số người truy cập website bằng PHP

23-06-2011 Thi Nam xin giới thiệu đoạn code đếm số lược truy cập website bằng PHP
1 [Trang 1 / 1]