Gỡ lỗi lập trình

 Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated - phương án giải quyết thay thế

Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated - phương án giải quyết thay thế

18-06-2011 Trong các phiên bản php mới như php 5.3 trở về sau. Có một số hàm bị disable tức là không còn dùng được nữa. Lỗi Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in ... on line là do hàm set_magic_quotes_runtime() bị tắt đi. Sau đây là cách khắc phục
1 [Trang 1 / 1]